C-L Sp. z o.o.

Kontakt email, www
ul. Szczecinska 58 zobacz inne firmy z Szczecinska
76-200 Siemianice , woj. Pomorskie

Opakowania

Specjalizacje:

  • Opakowania

O nas

Żywice o obniżonej emisji styrenuNazwaOpakowanie AROPOL M 105 TBbeczka 220 kgkontener 1100 kgStandardowa ortoftalowa żywica o obniżonej emisji styrenu,najpopularniejsza żywica do laminowania ręcznego z włóknemszklanym, tiksotropowana, dostępna w szerokiej gamie: różne czasyżelowania (TA, TAR, TB, TBR, TC, TCR), zabielana (TAW, TBW, TAXW) iinne. AROPOL M 300 TBbeczka 220 kgOrtoftalowa żywica o obniżonej emisji styrenu, o dobrychwłasnościach mechanicznych, podwyższone HDT (90°C) pozwala nawykonywanie laminatów stosowanych w motoryzacji, tiksotropowana,dostępna w różnych czasach żelowania (TA, TAR, TB, TBR, TC, TD). AROPOL M 604 TBbeczka 220 kgŻywica przyspieszona, tiksotropowana, o obniżonej emisji styrenuprodukowana na bazie DCPD. Dostępna w różnych czasach żelowania.Posiada podwyższone HDT - 85 °C.Żywice ogólnego stosowaniaNazwaOpakowanie AROPOL G 102 TBbeczka 220 kgJest to przyspieszona, tiksotropowana żywica poliestrowa o niskiejlepkości produkowana na bazie kwasu ortoftalowego. AROPOL G 102 TBposiada średni czas żelowania. Dzięki niskiej lepkości żywica mabardzo dobre właściwości przesycania włókna szklanego. ŻywicaAROPOL G 102 TB może służyć do produkcji różnego typu wyrobów zlaminatów gdzie wysokie parametry mechaniczne oraz maławodochłonność są istotne. Żywica dostępna jest w różnych czasachżelowania.AROPOL G 156 TBbeczka 220 kgkontener 1100 kgJest wysoko reaktywna, nienasycona żywica poliestrowa produkowanana bazie kwasu ortoftalowego. AROPOL G 156 TB jest żywicąprzyspieszoną i tiksotropowaną, o średnim czasie żelowania. G 156TB przeznaczona jest do laminowania metodą ręczną lub natryskową,ponadto może być przetwarzana metodami iniekcyjnymi, prasowania nazimno oraz nawijania. Żywica ta jest szczególnie zalecana doprodukcji przemysłowej części samochodowych i budowlanych, paneli,zbiorników i silosów. Powinna być używana wszędzie tam, gdziewymagane jest wysokie HDT (90°C). G 156 może występować w wersjisurowej lub w kilku innych czasach żelowania.Żywice chemoodporneNazwaOpakowanieAROPOL K 530 / K 530 TBbeczka 220 kgIzoftalowa żywica o obniżonej emisji styrenu. Oznacza się bardzodobrymi własnościami mechanicznymi, podwyższonym HDT (93°C),obniżoną wodochłonnością. Występuje jako tiksotropowana lub nie,dostępna w różnych czasach żelowania (dostępna róznież jako wersjasurowa). Żywica AROPOL K 530 TB jest zalecana do produkcjiwyposażenia z LPS narażonego na agresywne działanie środowiska np.zbiorniki, silosy  i rury. Zalecana jest dolaminowania metodą ręczną i natryskową. Posiada dopuszczenie PZH nakontakt z wodą pitną.Żywice samogasnąceNazwaOpakowanie AROPOL F 207 TPBbeczka 220 kgNiewypełniona, ortoftalowa żywica, tiksotropowana. Indeks tlenowy23,5%. Atesty DNV i RINA dla łodzi ratunkowych. AROPOL F 240 TFbeczka 250 kgSamogasnąca, nienasycona żywica poliestrowa na bazie kwasuortoftalowego z dodatkiem wypełniaczy mineralnych i organicznych.Nie zawiera chloru i azotu. Posiada krótki czas żelowania. Indekstlenowy 32%. Zgodna z m² F2, BS 476 część 7 klasa I oraz UL 94 VO.Może być stosowana w formowaniu metodą ręczną, natryskową iprasowania na zimno. Jest szczególnie zalecana do wyrobów gotowycho bardzo dobrej klasie samogaśnięcia i niskiej toksyczności dymunp. w elementach konstrukcyjnych (sanitarnych) i transportowych(metro). HETRON F 640 TFEbeczka 250 kgSamogasnąca, nienasycona żywica poliestrowa, tiksotropowana iprzyspieszona. Posiada dodatki wypełniaczy mineralnych. Nie zawierazwiązków halogenopodobnych oraz antymonu. Żywica HETRON F 640 TFEmoże być stosowana w formowaniu metodą ręczną. Jest szczególniezalecana do wyrobów o bardzo dobrej klasie samogaśnięcia i niskiejtoksyczności dymu.Własności samogasnące:Test Epiradiator (NF 92-501) — M2 (LNE – 10/08)Test dymu (NFF 16-101) — F0 HETRON F 645 TFEbeczka 250 kgSamogasnąca, nienasycona żywica poliestrowa, tiksotropowana iprzyspieszona. Posiada dodatki wypełniaczy mineralnych. Nie zawierazwiązków halogenopodobnych oraz antymonu. Żywica HETRON F 645 TFEmoże być stosowana w formowaniu metodą ręczną. Jest szczególniezalecana do wyrobów o bardzo dobrej klasie samogaśnięcia i niskiejtoksyczności dymu.Własności samogasnące:Test Epiradiator (NF 92-501) — M2 (LNE – 10/08)Test dymu (NFF 16-101) — F0DIN 5510 część 2 (DB-11/08) — S4 SR2 ST2DIN 5510 załącznik C (DB-11/08) — CIT 4 min = 0,012DIN 5510 załącznik C (DB-11/08) — CIT 8 min = 0,059 HETRON F 804 TFbeczka 250 kgSamogasnąca, nienasycona żywica poliestrowa. Zawiera różnegorodzaju wypełniacze oraz związki halogenowe wbudowane w cząsteczkę.Żywicę HETRON F 804 TF stosuje się do laminowania ręcznego,natrysku oraz prasowania na zimno. Poleca się ją szczególnie, gdywymagane są bardzo wysokie właściwości ognioodporne laminatu, np.:elementy konstrukcyjne, transportowe, przemysłowe. Właściwościognioodporne:Indeks tlenowy (ASTM D 2863-70) — 50 %Test epiradiacyjny (NF 92-501) — M1 LNE - 03/93Próba dymna — F3 RATP 06/88 HETRON F 805 TFbeczka 250 kgSamogasnąca, nienasycona żywica poliestrowa. Zawiera różnegorodzaju wypełniacze oraz związki halogenowe wbudowane w cząsteczkę.Żywicę HETRON F 805 TF stosuje się do laminowania ręcznego,natrysku oraz prasowania na zimno. Poleca się ją szczególnie, gdywymagane są bardzo wysokie właściwości ognioodporne laminatu, np.:elementy konstrukcyjne, transportowe, przemysłowe.Własności samogasnące:Indeks tlenowy (ASTM D 2863-70) — 50%Test Epiradiator (NF 92-501) — M1 (LNE – 08/96)Klasyfikacja dymu (NFF 16-101) — F2 (Stratiform -03/94)DIN 5510 — S4, SR2, ST2Żywice specjalneNazwaOpakowanieAROPOL G 200 LEbeczka 220 kgJest to nietiksotropowana, przyspieszona żywica, specjalnegozastosowania, na bazie kwasu ortoftalowego, o wysokiejprzezroczystości i dobrej odporności na warunki atmosferyczne.Posiada korzystny współczynnik załamania światła w utwardzonejżywicy (prawie równy współczynnikowi załamania światła włókienszklanych typu E, co powoduje, iż włókna są niewidoczne wlaminacie). Zawiera stabilizator UV. Żywica G 200 LE zalecana jestdo produkcji półprzezroczystych laminatów takich jak płyty i kopułydachowe, nadbudówki itp.Żywice do odlewów z wypełniaczamiNazwaOpakowanieAROPOL G 103 Ebeczka 220 kgŻywica ortoftalowa , przyspieszona, o krótkim czasie żelowania. G103 E jest podstawową żywicą do różnego typu odlewów poliestrowo -mineralnych. Może być stosowana do produkcji metodami przemysłowyminp. prasowanie na zimno lub wtrysk. Dostępna jest również wersjasurowa, nieprzyspieszona.AROPOL FS 1973beczka 220 kgJest to niskoreaktywna, nienasycona żywica poliestrowa z dodatkiemprzyspieszacza, o wysokiej przezroczystości i bardzo słabymzabarwieniu. Jest dedykowana do transparentnych odlewów.Stabilizowana na UV. Może być stosowana do produkcji obiektówdekoracyjnych przypominających szkło, możliwe jest barwienie jej nadowolny kolor.AROPOL S 280 Ebeczka 220 kgJest przyspieszoną, nietiksotropowaną żywicą specjalnegozastosowania o niskiej emisji ciepła w procesie utwardzania.Można ją intensywnie wypełniać (niskolepka) zachowyjąc tym samymwysokie parametry mechaniczne. S 280 E jest zalecana do wyrobusztucznego marmuru i betonu poliestrowego, w szczególności doskomplikowanych odlewów np.: zlewy, wanny.POLARIS 7132-19-Bbeczka 220 kgPOLARIS 7132-19-B jest modyfikowaną akrylem nienasyconą żywicąpoliestrową na bazie kwasu izoftalowego i glikolu neopentylowego.Charakteryzuje się wysoką wytrzymałością mechaniczną, wysokim HDT,doskonałą odpornością na promieniowanie UV oraz bardzo dobrymiwłaściwościami odpowietrzającymi. Jest przyspieszoną inietiksotropowaną. POLARIS 7132-19-B jest żywicą do produkcjiodlewów poliestrowych, a szczególnie do produkcji Solid Surface.Typowe produkty to blaty kuchenne, płytki ścienne, parapetyitp.Żywica spełnia wymagania ANSI 124,6 (stain and thermal shocktesting).RTM/InfuzjaNazwaOpakowanie AROPOL G 105 Ebeczka 220 kgJest to przyspieszona, nietiksotropowana żywica o niskiej lepkości.Zalecana do wtrysku oraz prasowania w formach na zimno. AME 6000 INFhobok 20 kgbeczka 220 kgJest to wysokiej klasy, przyspieszona, nietiksotropowana,niskoemisyjna żywica winyloestrowa przeznaczoną do produkcjijednostek pływających metodą infuzji. Posiada różne czasyżelowania. HDT - 80 st C. AME 6000 INF charakteryzuje się:- doskonałym zwilżaniem włókna szklanego,- doskonałą odpornością na osmozę,- uzyskaniem doskonałej jakości powierzchni,- uzyskaniem laminatu o wysokich parametrach mechanicznych,- niską emisją związków organicznych ( LZO). AROPOL G 200 ENbeczka 220 kgG 200 EN jest przyspieszoną, nietiksotropowaną, o niskiej lepkościżywicą poliestrową na bazie kwasy ortoftalowego. Zgodnie z DIN16946 / 2, żywica AROPOL G 200 EN jest określona jako typ 1120.Żywica ta jest zalecana do różnych procesów odlewania, jak równieżdo procesu RTM. Charakteryzuje się dobrą trwałością, wysokąwytrzymałością mechaniczną, dobrą elastycznością i zwilżalnościąwypełniacza (wysokie obciążenie wypełniaczem), jak równieżutwardzaniem bez naprężeń nawet w grubych warstwach. AROPOL S 604 INF-60beczka 220 kgS 604 INF-60 jest żywicą poliestrową, przyspieszoną, na bazie DCPD,o niskiej zawartości styrenu, przeznaczoną do procesu infuzji.Charakterystyczne dla żywicy AROPOL S 604 INF-60 są dobre własnościzwilżania włókien szklanych i doskonały wygląd powierzchni. Lepkość- 220 mPas (ISO 2884), czas żelowania - 60 minut (wewn. D006). AROPOL S 604 INF-150beczka 220 kgS 604 INF-150 jest żywicą poliestrową, przyspieszoną, na bazieDCPD, o niskiej zawartości styrenu, przeznaczoną do procesuinfuzji. Charakterystyczne dla żywicy AROPOL S 604 INF-60 są dobrewłasności zwilżania włókien szklanych i doskonały wyglądpowierzchni. Lepkość - 220 mPas (ISO 2884), czas żelowania - 150minut (wewn. D006).Żywice do wzmacniania płyt akrylowychNazwaOpakowanie AROPOL M 105 TARbeczka 220 kgOrtoftalowa, przyspieszona żywica o niskiej emisji styrenu zobniżonym pikiem egzotermicznym, do natrysku z włóknem szklanym,tiksotropowana, możliwość wypełniania. Zalecana do wzmacnianiaPMMA. AROPOL G 156 TAQWbeczka 220 kgG156 TAQW jest zabarwioną na biało, nienasyconą żywicą produkowanąna bazie kwasu ortoftalowego. Charakterystyczną jej cechą sądoskonałe właściwości zwilżające oraz łatwość pracy. Żywica ta jestprzeznaczona do laminowania metodą ręczną lub natryskową i służy doprodukcji różnego typu wyrobów z laminatów w których pigmentowanażywica jest potrzebna do poprawienia wyglądu laminatu. Aropol G156TAQW jest szczególnie zalecana do wzmacniania formatek akrylowych wprodukcji np. wyrobów sanitarnych gdzie jest wymagane wysokienapełnienie żywicy wypełniaczami mineralnymi. Dostępna jest wersjaze zwiększonym poziomem zabarwienia na biało.Powyższe zestawienie zawiera tylko najczęściej używaneżywice AROPOL i nie wyczerpuje całości dostępnych typów. Jeżelipaństwa wymagania przekraczają zakres tego porównania zapraszamy dokontaktu z Serwisem Technologicznym.